Amsterdamse school, vervolg 2

Het museum het Schip verzorgt de internetsite Wendingen, platform voor de Amsterdamse school, en daar is ook een artikel te vinden over ons huizenblok. Ik heb er zelf nog een paar foto’s aan toegevoegd.

Je kunt het lezen als je op onderstaande foto klikt. De muurtjes rond de voortuinen worden momenteel hersteld.

 

muurtjes

Op de site SPQA is ook een uitvoerig artikel geplaatst over de Amsterdamse School in Groningen. Ik plaats een foto van Egbert Rijtsma, gestart als timmerman, aannemer. En vervolgens architect geworden, een loopbaan die velen met hem in die tijd doorliepen. Hij bouwde overigens vooral kerken.

Egbert Reitsma Groningen

 

Zijn dochter schreef later een interessant artikel over het kleurgebruik in de Amsterdamse School. Opvallend is dat in Amsterdam de kozijnen normaliter wit werden geschilderd terwijl in Groningen veel met kleuren werd gewerkt.

“Door de vertraging is het vooral het latere type Amsterdamse School dat in het noorden veel vertegenwoordigd is. Hier ligt de nadruk sterk op de bijzonder plastische compositie van gebouwonderdelen. Maar ook is de vormgeving sterker beïnvloed door abstracte, kubistische vormen dan door de ronde, organische vormen die in Amsterdam veel te vinden zijn en wordt er ook vaker gebruik gemaakt van moderne materialen, zoals stalen kozijnen, glasbouwstenen en beton. Maar misschien wel het meest zichtbare verschil is dat kleur een belangrijkere rol speelt. Waar in Amsterdam wit de meest voorkomende kleur voor houtwerk is, werd er in Groningen veelvuldig gebruikgemaakt van bont geschilderde kozijnen en dakranden. Ook werd er veel geëxperimenteerd met composities van verschillende kleuren bakstenen. Het kleurgebruik valt overal sterk op en komt voor van primaire kleuren, tot meer bijzondere kleurencombinaties als oranje met groen. Op sommige plekken, zoals het glas in lood raam van het kantoor van de Gemeentewerken en de kerk in Appingedam wordt kleur in bijzonder rijke composities toegepast, maar altijd als abstracte composities.”  SPQA.

Als afsluiting kun je een brief lezen die ik schreef aan de buren over het schilderwerk. Het is leuk om te kunnen vaststellen dat we onze voornemens hebben kunnen uitvoeren: houtwerk voor het gehele huizenblok in dezelfde kleurstelling, ieder een eigen nieuw huisnummerplaatje in dezelfde stijl

IMG_7464

en over enkele weken gerestaureerde muurtjes in de voortuinen met nieuwe ijzeren buizen in de kleur blauw van de kozijnen.

 

ZALTBOMMEL.

Op een zondagswandeling in Zaltbommel kom ik een zeer fraaie voordeur tegen. Men maakte er destijds nog werk van.

IMG_7586

Bezoek aan Onderdendam.

 

Op 1 oktober 2018 was ik in Onderdendam in verband met een tentoonstelling over de architect Kars Zevenberg. Met name de vermelding op het affiche dat er ook een fraaie collectie meubels in de stijl van de Amsterdamse school te zien zijn trok mij over de streep.

 

Voor meer informatie:

https://www.dekerkonderdendam.nl

De “ds. W.A. Wasch” collectie.

Enkele jaren geleden kreeg de Stichting Oude Groninger Kerken uit de erfenis van de fam. Wash de schenking van een collectie Amsterdamse School meubelen die een plaats hebben gekregen in DE KERK.

 Wilhelm Andreas Wasch werd op 6 november 1878 te Middelburg geboren en studeerde, na het gymnasium te hebben afgerond, theologie aan de universiteit van Utrecht war hij in 1904 het kandidaatsexamen deed. Van 1905 tot 1910 was hij predikant aan de Ned. Herv. Kerk te Oudeschans.

In 1910 volgde zijn benoeming als predikant bij de Protestantse Gemeente van Palembang (Zuid Sumatra) waar hij tot 1920 werkzaam was. Van november 1921 tot augustus 1929 was hij predikant te Bondowoso (Java).

Op 26 oktober 1930 volgde zijn benoeming bij de Ned. Herv. Kerk van Kiel- Windeweer, waar hij tot zij emiraat op 1 januari 1949 als predikant heeft gestaan. Zijn benoeming in Kiel-Windeweer zal het moment zijn geweest dat de fam Wasch een compleet ameublement uitzocht bij de meubelfabriek Heres te Veendam, waarvan delen nu de “ds W.A.Wasch” collectie vormen.

© 2016 dekerkonderdendam.nl

Hieronder een aantal foto’s die ik toen maakte van de meubels en van de directe omgeving.

Terug naar beginpagina